B O Wydawnictwie

ISSN:

 0137-9585

Publisher:

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN,
Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
 

Redakcja

Komitet Redakcyjny:


Maria Dudzikowa – redaktor naczelny


Sylwia Jaskulska –sekretarz
Mateusz Marciniak - członek Komitetu Redakcyjnego

 

Rada Naukowa:

Zbigniew Kwieciński (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Tadeusz Lewowicki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie), Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Hein Retter (Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku), Karel Rýdl (Uniwersytet w Pardubicach),  Piotr Szybek (Uniwersytet w Lund)

 

Redaktorzy tematyczni:

Maria Czerepaniak- Walczak (pedagogika szkoły wyższej)

Dorota Klus – Stańska (dydaktyka)

Stefan M. Kwiatkowski (kształcenie zawodowe)

Jerzy Nikitorowicz (edukacja międzykulturowa)

Kazimierz Przyszczypkowski (polityka oświatowa)

Bogusław Śliwerski (teoria wychowania)

 

Recenzenci:

prof. UŚ, dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział w Cieszynie)

prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie

prof. zw. dr hab.  Mieczysław Malewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. UAM, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Stefan Mieszalski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

ks. prof. CHAT, dr hab. Bogusław Milerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. zw. dr hab. Eugenia Potulicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UMK, dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. UW, dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko, Uniwersytet Warszawski